31.836 εκλογείς στην Ευρυτανία

31.836 εκλογείς στην Ευρυτανία

31.836 εκλογείς στην Ευρυτανία

Οπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, η εκλογική δύναμη του Νομού Ευρυτανίας, ανέρχεται στους 31.836 εκλογείς.

Από το σύνολο αυτό των εκλογέων της Εκλογικής Περιφέρειας, 16.081 είναι άνδρες και 15.755 γυναίκες.

Να σημειωθεί ότι από το σύνολο των Εκλογικών Περιφερειών, μόνο η περίπτωση της Λευκάδας εμφανίζεται με λιγότερους εκλογείς από την Ευρυτανία.

Συγκεκριμένα, οι Εκλογικές Περιφέρειες με τους λιγότερους εγγεγραμμένους εκλογείς είναι οι εξής:

ΛΕΥΚΑΔΟΣ                          29.152

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                       31.836

ΖΑΚΥΝΘΟΥ                         41.549

ΓΡΕΒΕΝΩΝ                          42.757

ΦΩΚΙΔΟΣ                             44.254

 

Στον αντίποδα, οι Εκλογικές Περιφέρειες με τους περισσότερους εγγεγραμμένους εκλογείς είναι:

Β’ ΑΘΗΝΩΝ                      1.428.759

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ             512.768

Α’ ΑΘΗΝΩΝ                        476.183

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ               459.444

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ             283.717

ΑΧΑΪΑΣ                               276.080

 

 

Related posts